REKLAMACJE I ZWROTY


Przykro nam, że nie spełniliśmy Państwa oczekiwań, zapraszamy do kontaktu:
mail - [email protected]
tel - 799 212 410
postaramy się rozwiązać wszelkie problemy i wyjaśnić wszystkie niejasności.


ZASADY DOKONYWANIA ZWROTÓW ORAZ SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca - RUNAR ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach.

2. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

3. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres: RUNAR, Proszowa 49, 59-630 Mirsk. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 3 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, sprzedawca wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji sprzedawca odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający
brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

6. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient składa pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy. Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi
dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (dowód zakupu).

ADRES ZWROTU
RUNAR
Proszowa 49
59-630 Mirsk
tel - 799212410
mail - [email protected]

Nie przyjmujemy przesyłek z opcją płatności przy odbiorze, przesyłek paczkomatowych oraz z odbiorem w innych punktach.
Ze względu na lokalizację nie zawsze dojeżdża do nas listonosz, prosimy zatem o wybór dostawcy innego niż Poczta Polska.

Manufaktura RUNAR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy wybranego przez klienta przewoźnika
oraz szkody wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki.


Prosimy o staranne zapakowanie przesyłki tak aby zwracane przedmioty nie uległy uszkodzeniu w transporcie
oraz wyraźne oznaczenie przesyłki jako ZWROT.

7. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 6, sprzedawca - RUNAR zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne
na podany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni.

- w przypadku, gdy płatność została dokonana poprzez płatność elektroniczną SumUp, prowizja wysokości 2% sumy zakupów nie jest zwracana.


Koszyk